Ένας κεφαλαίος χαρακτήρας

Ένας αριθμός

Ένας μικρός χαρακτήρας

6 χαρακτήρες τουλάχιστον